Tame Te Rangi

Tame Te Rangi

Tame Te Rangi (Ngāti Whātua, Ngāpuhi) is a representative of Te Rūnanga o Ngāti Whātua, one of two signed iwi partners of Coastal People : Southern Skies. Tame Te Rangi is Treaty Claims Negotiator and Tikanga Advisor of Te Rūnanga o Ngāti Whātua.